Александар Давчевски – Член на Комисијата

Лични податоци:

Име: Александар Давчевски 
Датум на раѓање:  07 јули 1981 година
Место на раѓање: Скопје

Образование:

  1. Правен факултет завршил на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
  2. Правосуден испит во Скопје

Професионално искуство:

  1. Комисија за заштита на конкуренцијата 2018-тековно.
  2. ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ – Раководител на дирекција за спорни пласмани Октомври 2009 – моментално .
  3. Ф.К ВАРДАР Генерален секретар Јули 2008 .
  4. Градежно претпријатие ,,Махиз – Вардар’’- Скопје Јануари 2001 – Ноември 2004.
  5. СПУКМ – Студентски Парламент на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Претседател Октомври 2004 – Март 2007.

Странски јазици:

  • англиски