Насер Жарку – Член на КомисијатаЛични податоци:

Име: НАСЕР ЖАРКУ 
Датум на раѓање:  25 септември 1976 година
Место на раѓање: Скопје

Образование: Економски факултет завршил на Државен Универзитет во Тетово, Тетово.Магистер по економија, Универзитет за Туризам и Менаџмент, Скопје.

Професионално искуство: Професионално ангажиран член на Комисијата за заштита на конкуренцијата од април 2012 година – тековноРаководител на експозитура на Универзална инвестициона банка (УНИ Банка) АД Скопје од 2007 до 2010 година.Банкарски комерцијалист – кредитен аналитичар во ХАЛК БАНК АД Скопје од 2003 до 2007 година.Менаџер на проекти во Хуманитарно здружение ЈЕТА од 2000 до 2003 година.Анкетар во Институт за стратешки маркетинг и истражување на медиуми ИСМИМ – Скопје од 1999 до 2000 година.Организатор во „Алб-турист интернационал“ – Скопје од 1997 до 1998 година.Маркетинг агент во ТВ ЕРА – Скопје од 1994 до 1995 година.

Јазици: Мајчин: Албански

Други јазици: 

Македонски
Српски
Француски
Англиски