Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Te rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PER SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Rreth nesh / Anetaret e Komisionit
 

 

Dr. Vladimir Naumovska - President i Komisionit


Dimitrija Vrevezoski - Anetar i Komisionit


Naser Zarku - Anetar i Komisionit


Aleksandar Davcevski - Anetar i Komisionit


Ana Vitkova - Anetar i Komisionit