Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Ligji për mbrojtjen e konkurrencës
 

 

LIGJI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS (Gazeta zyrtare nr. 145/10) (PDF format) këtu

.

.

.

LIGJI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS- I SHFUQIZUAR (PDF format) këtu

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS- I SHFUQIZUAR (PDF format) këtu

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS- I SHFUQIZUAR (Gazeta zyrtare nr. 22/2007) (PDF format) këtu