Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Njoftimet/Njoftime për përqendrimet
 
Njoftimi i përqendrimit me të cilin Mosburger GmbH, Austri do të fiton kontrollin mbi punën e prodhimit të tablove dhe ambalazheve të kartonit për kontejner në fabrikën Eskeseish të Grupit Shishexham (lënda nr. 08-46/2016)
19.09.2016
Njoftimi i përqendrimit me të cilin GRVC Holdings Limited (GRWC Holdings Limited), Qipro, dhe personi Boguslav Kovalski, shtetas i Republikës së Polonisë, do të fitojnë kontrollin e përbashkët mbi Gral S.A. (Graal S.A.), Poloni (Lënda nr. 08-44 / 2016)
05.09.2016
Njoftimi i përqendrimit në mes të Çimentores USJE SHA Shkup dhe Shoqërisë Aksionare ID Kompani SHPKNJP import-eksport Koçan (lënda nr. 08-42/2016)
31.08.2016
Njoftimi i përqendrimit në mes të "Ballkan Petroleum Holding Limited", Londër, Mbretëria e Bashkuar dhe Makpetrol Shoqëria Aksionare për tregtinë e naftës dhe derivateve të naftës Shkup
17.08.2016
Njoftim i përqendrimit i cili ndodh në një mënyrë që Hemofarm a.d. Vrshac (Hemofarma a.d. Vršac), Republika e Serbisë, nga shoqëria Ivanoviq dhe djemtë d.o.o. Beograd, Republika e Serbisë, merr një pronë ta caktuar ose biznes (lënda nr. 08-38/2016)
15.07.2016
Njoftim për përqendrim ndërmjet Ingram Mikro INC, SHBA dhe RRC Poloni ( lënda nr. 08-25/2016)
11.03.2016
Njoftim për përqendrim ku AMADEUS GROUP S.A. Madrid, Spanjë fiton kontrollin mbi AMADEUS SLOVENIJA Kompania për marketing d.o.o Slloveni dhe mbi Shoqërinë e komunikimit, qarkullimit dhe shërbimeve NMC SHPK Shkup (lënda nr. 08-20/2016)
08.03.2016
Njoftim për përqendrim ndërmjet Petrol Shoqëria sllovene energjetike dd Lubjanë, Slloveni dhe Geoplin shpk Lubjanë, Slloveni (lënda nr. 08-68/2015)
21.01.2016

    ::      next