Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Korniza ligjore/Konkurrencë/Udhëzime dhe broshura
 
Udhëzime për përcaktimin e rasteve në të cilat gjatë vlerësimit të përqendrimeve Komisionit për Mbrojtjen e konkurrencës zakonisht vërteton se të njëjtat janë në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës