Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet/Konkurrencë/Vendimet/Vendimet në procedurë administrative
 
Përqendrimi ndërmjet Erste Kard Klub shpk, me seli në rr. Prashka nr. 5, 10000 Zagreb, Kroaci dhe Shoqërisë Financiare për dhënien dhe administrimin e kartelave të kreditit Diners Klub Internacional MAK SHPKNJP Shkup
datë
08.02.2017
numër
08-13
emrat
tregu relevant
dhenien dhe administrimin e kartelave të kreditit
Vendimet