Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet/Konkurrencë/Vendimet/Vendimet në procedurë administrative
 
Përqendrimi ndërmjet ,,Telemah" d.o.o. Ilixha-Saraevë dhe ,,ASK" d.o.o. Ilixha-Saraevë
datë
28.02.2017
numër
08-12
emrat
tregu relevant
shpërndarjen e përmbajtjeve të medieve
Vendimet