Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet shtetërore/Vendimet/Aktet e KMK-së
 
Vendimi për ndarjen e ndihmës së planifikuar regjionale të FPC TEHNOPLAST SHPKNJP SHPKNJP import-eksport Shkup, në Zonën zhvillimore teknologjike- industriale ,,Shkup 1”
datë
tregu relevant
03.03.2016

Vendim i parashtruar nga Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik në rolin e dhënësit të ndihmës shtetërore, të ndarjes të ndihmës për inicim të realizimit të projketeve që janë me interes të rëndësishëm ekonomik për Republikën e Maqedonisë
datë
tregu relevant
08.07.2015

Vendim i parashtruar në emër të Qeverisë së RM-së,në rolin e dhënësit të ndihmës shtetërore nga Ministri pa portofol i cili është i ngarkuar për investime të huaja z. Xheri Naumof, për ndarje të ndihmës së planifikuar regjionale të Kondevo MK SHPK Shkup, në Tirz ,, Shtip"
datë
tregu relevant
21.04.2015

Vendimi nr. 10-31 prej 21.04.2015 i parashtruar nga Qeveria e RM-së, si dhënës i ndihmës shtetërore nga Drejtoria për Zonat zhvillimore teknologjike-industriale, për ndarjen e ndihmës së planifikuar regjionale të Genterm Makedonija SHPKNJP - eksport-import Shkup në Zonën zhvillimore teknologjike-industriale Prilep.
datë
tregu relevant
21.04.2015

Programi për zhvillimin e turizmit për vitin 2013
datë
tregu relevant
12.09.2013shown: 1 - 5 from 7  |  next