Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet/Konkurrencë/Vendimet/Vendimet në procedurë administrative
 
Përqendrimi ndërmjet ,,Telemah" d.o.o. Ilixha-Saraevë dhe ,,ASK" d.o.o. Ilixha-Saraevë
datë
tregu relevant
28.02.2017
shpërndarjen e përmbajtjeve të medieve

Përqendrimi ndërmjet Erste Kard Klub shpk, me seli në rr. Prashka nr. 5, 10000 Zagreb, Kroaci dhe Shoqërisë Financiare për dhënien dhe administrimin e kartelave të kreditit Diners Klub Internacional MAK SHPKNJP Shkup
datë
tregu relevant
08.02.2017
dhenien dhe administrimin e kartelave të kreditit

Përqendrimi me të cilin Junajted Media S.a.r.l. (UnitedMediaS.à.r.l.),Luksemburg, z. Andrej Iliq Serbi, dhe z. Gjorgje Trboviq Serbi, do të fitojnë kontrollin e përbashkët ndaj AJDIXHEJDigital Holding Limited (IDJDigital Holding Limited),Maltë
datë
tregu relevant
31.01.2017
program muzikor,shpërndarjen digjitale e veprave muzikore audiovizuale dhe prodhimin dhe transmetimin e përmbajtjeve televizive me pagesë

Përqendrimi ndërmjet Junajted Media S.a.r.l., Luksemburg dhe Fajt Çenel d.o.o. Kroaci
datë
tregu relevant
31.01.2017
prodhimin dhe transmetimin e përmbajtjes televizive me pagesë

Përqendrimi ndërmjet Ulisse Investissment S.A., Samoa dhe Mojoman Propertis Ltd., Ishujt e Virgjër Britanikë
datë
tregu relevant
04.01.2017
shërbimet e reklamaveshown: 1 - 5 from 96  |  next