Известување за концентрација со која ФОРТЕНОВА ГРУПА д.д. Хрватска, ќе стекне контрола над Пословни системи Меркатор д.д. СловенијаИзвестување за концентрација со која Карр Холдингс Лимитед, Кипар и физички лица од Романија, ќе стекнат заедничка контрола над Глобал Техникал Сервицес СРЛ, Глобал Техникал Системс СРЛ, Глобал Оперејшн Центер СРЛ и ГТС Глобал Интелиџенс СРЛ сите од РоманијаИзвестување за концентрација со која СПИКА Франција и ФАУРЕЦИА ЕКЗОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Франција, ќе стекнат заедничка контрола над Симбио, ФранцијаИзвестување за концентрација со која ДАКР Холдингс Лимитед, Кипар ќе стекне контрола над Дентотал Протект С.р.л., РоманијаИзвестување за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација д.о.о., Словенија ќе стекне самостојна контрола над ЕВЈ ЕЛЕКТРОПРОМ трговија, производство, инсталација д.о.о. Словенија

Известувања за концентрации

Известување за концентрација со која Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво со седиште на ул. Херенгасе бр. 18-20 Грац Австрија има намера да се стекне со единствена контрола врз Друштво за осигурување Еуросиг Акционерско Друштво Скопје, со седиште на бул. Партизански одреди бр. 14 објект АУРА бизнис центар Скопје

Read More

Известување за концентрација со која ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, Германија ќе стекне единствена контрола над трговското друштво ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ, Германија и единствена контрола врз трговското друштво ЛогПеј Транспорт Сервисес ГмбХ, Германија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари