Известување за концентрација со која друштвото Еусидер С.п.А., Италија ќе стекне контрола над Профилмерц С.п.А Италија и Финтреби С.р.Л ИталијаИзвестување за концентрација со која ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, Германија ќе стекне единствена контрола над трговското друштво ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ, Германија и единствена контрола врз трговското друштво ЛогПеј Транспорт Сервисес ГмбХ, ГерманијаИзвестување за концентрација – создавање на заедничко вложување од Фолксваген Фајненс Луксембург С.А., Луксембург, МобилајВижнТехнолоџис Лтд., Израел и Чемпион Моторс Лтд.ИзраелДен на конкуренцијата „Унапредување на политиката на конкуренцијата“ Белград, Република СрбијаИзвестување за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. од Холандија ќе стекне индивидуална контрола над осигурителните портфолија на друштвата во рамките на ЕРГО Групацијата, односно портфолио за животно осигурување на друштвото ЕРГО Животно осигурување Зрт. од Унгарија, портфолио за неживотно осигурување на друштвото ЕРГО Осигурително друштво унгарска подружница од Унгарија и портфолио за животно и неживотно осигурување на ЕРГО Друштво за осигурување а.с. од Словачка

Стручни написи

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари