Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година


   
  НОВОСТИ
 
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година
27.03.2017
„Семинар за дефинирање на релевантен пазар” Будимпешта, Р.Унгарија, 07-09.03.2017 година
24.03.2017
18-та Меѓународна конференција за заштита на конкуренцијата во Берлин

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

28.02.2017
Концентрација помеѓу „Телемах” д.о.о. Илиџа-Сараево и „АСК” д.о.о. Илиџа-Сараево
08.02.2017
Kонцентрација помеѓу Ерсте Кард Клуб доо, со седиште на ул. Прашка бр. 5, 10000 Загреб, ХрватскаиФинансиско друштво за издавање и администрирање на кредитни картички Динерс Клуб Интернационал МАК ДООЕЛ Скопје

ИЗВЕСТУВАЊА

19.04.2017
Известување за концентрација со која AT&T Инц. (AT&T Inc.), САД, ќе стекне контрола над друштвото Тајм Ворнер Инц. (Time Warner Inc.),САД (предмет бр. 08-29/2017)
05.04.2017
Известување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd) ќе стекне контрола над ДОО Кабел Груп 85 Чачак (DOO Kabel Group 85 Čačak)- (предмет бр. 08-27)
05.04.2017
Известување за концентрација со која Баумит Бетеилигунген ГмбХ, ќе стекне контрола над друштвото W&P Baustoffe GmbH домејните и трговските марки на БАУМИТ и КЕМА, кои ја сочонуваат Дивизијата за градежни материјали на Виетерсдорфер Групата (предмет бр. 08-15/2017)