Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која AT&T Инц. (AT&T Inc.), САД, ќе стекне контрола над друштвото Тајм Ворнер Инц. (Time Warner Inc.),САД (предмет бр. 08-29/2017)
19.04.2017
Известување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd) ќе стекне контрола над ДОО Кабел Груп 85 Чачак (DOO Kabel Group 85 Čačak)- (предмет бр. 08-27)
05.04.2017
Известување за концентрација со која Баумит Бетеилигунген ГмбХ, ќе стекне контрола над друштвото W&P Baustoffe GmbH домејните и трговските марки на БАУМИТ и КЕМА, кои ја сочонуваат Дивизијата за градежни материјали на Виетерсдорфер Групата (предмет бр. 08-15/2017)
05.04.2017
Известување за концентрација со која „Сауди Арабијан Амиантит Ко. и ВИГ Витершдорфер Холдинг ГмбХ ќе стекнат заедничка контрола преку заедничко вложување во веќе постоечкото друштво – „ХОБАС Пајпс Интернационал ГмбХ“ (предмет бр. 08-23/2017)
07.03.2017
Известување за концентрација со која BATUS HOLDING INC (BAT) од Соединетите Американски Држави ќе стекне контрола над REYNOLDS AMERICAN INC (RAI) од Соединетите Американски Држави (предмет бр. 08-21)
27.02.2017
Известување за концентрација помеѓу БРИКО КОСОВО СХ. П.К., Приштина, Косово и Друштво за производство, трговија и услуги БРИКО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (предмет бр. 08-22/2017)
24.02.2017
Известување за концентрација помеѓу Дојче Телеком АГ Бон Германија и Оранж СА Париз Франција (предмет бр. 08-19/2017)
17.02.2017
Известување за концентрација со која „Телемах“ д.о.о. Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина ќе стекне одредени делови од друштвото „АСК“ д.о.о. Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина (предмет бр. 08-66/2016)
07.02.2017

    ::      следни