Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра


23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која СловениаБродбендС.а.р.л. (SloveniaBroadbandS.à.r.l.) од Луксембург ќе стекне самостојна контрола над Нова ТВ д.д. (Nova TV d.d.) од Загреб, Република Хрватска и Продукција Плус сторитвеноподјетје д.о.о. (ProdukcijaPlusstoritvenopodjetjed.o.o.), од Љуљана, Република Словениа (предмет бр. 08-49/2017)
10.08.2017
Известување за концентрација со која ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје со седиште на ул. Франц Месеснел бр. 2, Скопје стекнува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип со седиште на ул. Македонски Револуционери, бр. 56, Пробиштип. (предмет бр. 08-48/2017)
31.07.2017
Известување за концентрација со која Павлидис С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Мarble-Granite) со регистрирано седиште во Индустриска Зона на Драма, П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Gрција стекнува целосна контрола над Стоне Воркс Холдингс Цооператиеф У.А. (Stone Works Holdings Cooperatief U.A.) со регистрирано седиште во Принс Бернхардплеин 200, 1097 ЈБ Амстердам, Холандија (предмет бр. 08-47/2017)
12.07.2017
Известување за концентрација со која А1 Дигитал Интернационал ГмбХ (A1 Digital International GmbH) ќе стекнe непосредна контрола врз друштвото Акенес СА (Akenes SA) како и посредна контрола врз зависното друштво на Акенес СА (Akenes SA) - Акенес ГмбХ (Akenes GmbH) (предмет бр. 08-42/2017)
05.07.2017
Известување за концентрација со која Дир & Компани САД има намера да стекне (било директно или индиректно преку едно или повеќе од своите поврзани друштва) од Виртген Груп Холдинг ГмбХ Германија сите удели и единствена контрола во одредени друштва на Виртген Групата и одредени специфични средства кои моментално се во сопственост на Виртген Груп Холдинг ГмбХ. (предмет бр. 08-45/2017)
04.07.2017
Известување за концентрација со која Телеком Словенија АД, со седиште на Цигалетова улица 15, 1000 Љубљана, Словенија крајно матично друштво на Телеком Словенија Групата на друштва („Телеком Словенија Група“) стекнува контрола над припејд договорите, трговските марки, услужните марки и залихите на стока на друштвото Изи мобил телекомуникации, АД со седиште на Стегне 11Б, 1000 Љубљана, Словенија (предмет бр. 08-46/2017)
04.07.2017
Известување за концентрација со која ИМС Интернет Медиа Сервисис, Инц. (IMS Internet Media Services, Inc.), Флорида, Соединетите Американски Држави, стекнува самостојна контрола и мнозински удел во Хттпоол Холдингс ОК Лимитед (Httpool Holdings UK Limited), Манчестер, Англија М2 4ЛЌ од Хттпоол Холдингс Лимитед (Httpool Holdings Limited), Никозија, Кипар (предмет бр. 08-43/2017)
04.07.2017
Известување за концентрација со која Унитарното претпријатие“Велком” (Unitary enterprise Velkom) Минск Белорусија има намера да стекне непосредна контрола врз друштвото Отворено Акционерско Друштво Гомељскиј областној техногорговиј центр „Гарант“ (“Gomelskiy oblastnoy technotorgoviy tsentr “Garant”) Гомел, Белорусија (предмет бр. 08-44/2017)
04.07.2017

    ::      следни