Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Новости / Прес
 
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година
Конференцијата беше организирана од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија по повод Денот на конкуренцијата и 11 годишнина од постоењето и работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија.

Темата на конференцијата беше „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“,односно положбата на националните тела за заштита на конкуренцијата по влегувањето во ЕУ .

Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата Благој Чурлинов учествуваше на оваа конференција на која размени искуства поврзани со спроведувањето на правото и политиката за заштита на конкуренцијатa со претставниците од телата за заштита на конкуренцијата од регионот.