Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Kонцентрација со која Баумит Бетеилигунген ГмбХ, Австрија ќе стекне контрола над: друштвото W&P Baustoffe GmbH, Австрија и над домејните и трговските марки на БАУМИТ и КЕМА, кои ја сочонуваат Дивизијата за градежни материјали на Виетерсдорфер Групата RELEVANTEN PAZAR> градежни материјали
датум
26.04.2017
број
08-26
имиња
релевантен пазар
градежни материјали
одлуки