Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрација помеѓу Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград, Србија и ДОО Кабел Груп 85 Чачак , Србија Релевантен пазар : телекомуникации
датум
26.04.2017
број
08-27
имиња
релевантен пазар
телекомуникации
одлуки