Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрација помеѓу Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград, Србија и ДОО Кабел Груп 85 Чачак , Србија Релевантен пазар : телекомуникации
датум
26.04.2017
број
08-27
имиња
релевантен пазар
телекомуникации
одлуки