Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра


23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје со седиште на ул. Франц Месеснел бр. 2, Скопје стекнува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип со седиште на ул. Македонски Револуционери, бр. 56, Пробиштип. (предмет бр. 08-48/2017)