Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Прес
 
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.
На ден 06.09.2017 година Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренција Благој Чурлинов и деканот на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ проф. д-р Горан Коевски склучија Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои двете институции имаат кадровски и други потенцијали и интереси.
Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ во зависност од меѓусебниот интерес, ќе соработуваат во изработка на заеднички истражувачки проекти и ќе даваат меѓусебна поддршка во организација на работилници, научни собири, тркалезни маси и друг вид на настани.