Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Концентрација помеѓу Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ, Австрија и Касташ Кагит Санаји Ве тиџерет Аноним Ширкети, Турција (предмет бр. 08-56/2017)