Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Концентрација помеѓу Друштвото за инвестиции технологија градежништво трговија и услуги Џ-Џ ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје и Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје (предмет бр. 08-57/2017)