Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за Концентрација со која Наво Орбико ДОО, Полска, ќе стекне дел од бизнисот на „Ф.Х.У. ЛИБРА“ ДОО командитно друштво Полска (предмет бр. 08-59/2017)