Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за Концентрација со која Наво Орбико ДОО, Полска, ќе стекне дел од бизнисот на „Ф.Х.У. ЛИБРА“ ДОО командитно друштво Полска (предмет бр. 08-59/2017)