Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која САЗКА Груп а.с. (SAZKA Group a.s.) со регистрирано седиште на Винохрадска 1511/230, Страшнице, Прага 10, 100 00, Република Чешка стекнува самостојна контрола над Казинос Аустриа Акциенгезелшафт (Casinos Austria Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Реннвег 44, 1038 Виена, Република Австрија (предмет бр. 08-60/2017)