Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која ВОХО Холдингс Лимитед (WOHO Holdings Limited), друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост основано во Република Кипар, со регистрирано седиште на 2 Продромоу и Димитракопоулоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, Република Кипар и г-динДариуш Бонковски (Dariusz Bąkowski), државјанин на Република Полска, со живеалиште на Збујногурска 8, 04-802 Варшава, Република Полска, стекнуваат заедничка контрола над В-Д-ЕКС С.А.(WDX S.A.), друштво од Република Полска со регистрирано седиште на Ташмова 7, 02-677, Варшава, Република Полска, регистрирано во надлежниот трговски регистар (Krajowy Rejestr Sadowy) под регистарски број 0000118662.