Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрацијата помеѓу ЈАТА ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о, Словенија, и БРИНОВКА сторитвено подјетје д.о.о, Словенија
датум
24.04.2018
број
08-33
имиња
релевантен пазар
Продажба на црвено месо и производи од црвено месо
одлуки
прифатена