Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрација помеѓу Пластиш С.А. (Plastiche S.A.)Луксембург и Бамбергер Полимерс Корп. (Bamberger Polymers Corp.), САД
датум
24.04.2018
број
08/-27
имиња
релевантен пазар
Термопластични смоли
одлуки
прифатена