Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (Generali CEE Holding B.V.), приватно друштво со ограничена одговорност, со регистрирано седиште на 112 XN Диемен, Холандија, Диемерхоф 42, Амстердам, Холандија стекнува единствена контрола врз Адриатик Словеника Заваровална држба д.д. (Adriatic Slovenica Zavarovalna druzba d.d.) акционерско друштво со регистрирано седиште на Љубљанска цеста 3А, 6000 Копер, Словенија (предмет бр. 08-52/2018)