Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Салус Љубљана, д.д. Словенија ќе стекне контрола над Санолабор, д.д. Словенија (предмет бр. 08-62/2018)