Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Tимарсиа Холдингс Лимитед (Tymarsia Holdings Limited) од Кипар и Рестрампелло Холдингс Лимитед (Restrampello Holdings Limited) од Кипар ке стекнат заедничка контрола врз друштвото Нерегелиа Трејдинг Лимитед од Кипар (предмет бр. 08-66 од 31.08.2018 година)