Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiegesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и Шулер Акцингезелшафт (Schuler Aktiengessellschaft) со регистрирано седиште на Шулер-Плац 1, 73033 Гопинген, Германија, ќе основаат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-68/2018)