Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрација со која Аперам С.А. ќе стекне самостојна контрола над ВДМ Металс Холдинг ГмбХ
датум
30.07.2018
број
08-55
имиња
релевантен пазар
(i) пазар за материјали отпорни на корозија (особено потесниот релевантен пазар за парчиња/плочи отпорни на корозија) и (ii) пазар за продажба на специјални легури (особено потесниот релевантен пазар за легури на никел).
одлуки