Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Kонцентрација со која КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Croatia osiguranje d.d.), со седиште на адреса Ватрослава Јагиќа 33, 10000 Загреб, Република Хрватска, ќе стекне самостојна контрола над ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о.
датум
30.07.2018
број
08-57
имиња
релевантен пазар
пазарот на услуги за технички преглед на возила.
одлуки