Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во прекршочна постапка
 
Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје против Друштвото за трговија на големо со хемиски производи ДИКИС - ИД увоз-извоз ДООЕЛ Битола, забранет договор.
датум
11.04.2017
број
09-4/11
имиња
релевантен пазар
Дистрибуција и продажба на стоки за лична хигиена.
одлуки