Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Прес
 
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата
Со одлука за именување на Претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата објавена во Службен Весник на РМ бр. 191 од 19.10.2018 година, новиот состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата е:
Д-р Владимир Наумовски, претседател на Комисијата за заштита на конкуренцијата
Димитрија Вревезоски – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата и претседател на Комисијата за одлучување по прекршок во рамките на Комисијата за заштита на конкуренцијата
Насер Жарку - член на Комисијата за заштита на конкуренцијата
Александар Давчевски – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата и
Ана Виткова - член на Комисијата за заштита на конкуренцијата