Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која МЕТ Ренеуаблес АГ од Швајцарија и О Зоне а.д. од Србија ќе стекнат заедничка контрола врз друштвото НИС Енерговинд д.о.о. од Србија (предмет бр. 08-79 од 29.10.2018 година)