Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. (GeneraliCEE Holding B.V.), Холандија, ќе стекнe единствена контрола над Унион Инвестмент Товарзиство Фундусзи Инвестицијнич Сполка Акцијна (Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna), Полска (предмет бр. 08-82/2018)