Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрација помеѓу МХП СЕ, Кипар и Перутнина Птуј д.д., Словенија
датум
16.10.2018
број
08-70
имиња
релевантен пазар
месо од живина и производи од месо од живина
одлуки
прифатена