Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрација помеѓу Салус Љубљана, д.д. Словенија и Санолабор, д.д. Словенија
датум
31.08.2018
број
08-62
имиња
релевантен пазар
медицински и фармацевтски производи
одлуки
прифатена