Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која друштвото ЦАДМ Холдингс Лимитед (CADM Holdings Limited), Кипар ќе стекне контрола над ЦАДМ Аутомотив Сп. З о.о. (CADM Automotive Sp. z o.o.),Полска (предмет бр. 08-84/2018)