Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која друштвото Смурфит Капа Груп Плц (Smurfit Kappa Group Plc) Ирска стекне контрола над Фабрика за хартија д.о.о Белград, Србија и над Авала Ада д.о.о Белград, Србија (предмет бр. 08-77/2018)