Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Триглав Склади, друштво за управување ДОО, Љубљана, Словенија ќе стекне единствена контрола врз Алта Склади, друштво за управување АД од Љубљана, Словенија (предмет бр. 08-90 од 11.12.2018 година)