Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Халк Банка АД Скопје ќе стекне контрола над Друштвото за осигурување Нова Oсигурување АД Скопје (предмет бр. 08-91/2018)