Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Уредби
 
Уредба за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) објавена во „Службен весник на Република Македонија “ бр.141/2011