Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година


   
  Одлуки / Државна помош / Мислења

 
Мислење за Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2010 година („Службен весник на РМ„ бр. 5/2010)
датум
релевантен пазар
12.03.2010

Мислење по Информацијата за барањата на бизнис заедницата
датум
релевантен пазар
02.02.2010

Мислење по Предлог-законот за земјоделство и рурален развој
датум
релевантен пазар
22.01.2010

Мислење во врска со обврските по пресудата III ПС. Бр 132/06 на Основниот суд Скопје 2 - Скопје од 11.06.2008 година, за позајмено дизел гориво во 2001 година
датум
релевантен пазар
16.01.2009

Мислење за отпис на обврски, државна помош, формирање на работна група и субвенции и дотации за 2009 година
датум
релевантен пазар
16.01.2009прикажани: 1 - 5 од 15  |  следни