Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во прекршочна постапка

 
КЗК против Рифам ДОО Гостивар
датум
релевантен пазар
22.04.2016
недоставување податоци

КЗК против Македонски телеком АД Скопје
датум
релевантен пазар
28.03.2016
обезбедување фиксни телекомуникациски услуги на крајни корисници

КЗК против УМЛ – Унитед Медиа ЛТД, непријавена концентрација
датум
релевантен пазар
07.05.2014

КЗК против Словениа Бродбенд С.а.р.л, непријавена концентрација
датум
релевантен пазар
07.05.2014

Лице П.Д. против ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија – злоупотреба на доминантна позиција
датум
релевантен пазар
04.04.2014
Oдржување на гробови, гробишта и давање на погребални услугиприкажани: 1 - 5 од 21  |  следни