Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во управна постапка

 
Концентрација помеѓу Пластиш С.А. (Plastiche S.A.)Луксембург и Бамбергер Полимерс Корп. (Bamberger Polymers Corp.), САД
датум
релевантен пазар
24.04.2018
Термопластични смоли

Концентрацијата помеѓу ЈАТА ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о, Словенија, и БРИНОВКА сторитвено подјетје д.о.о, Словенија
датум
релевантен пазар
24.04.2018
Продажба на црвено месо и производи од црвено месо

Концентрација со која Наво Орбико, Полска, ќе стекне дел од бизнисот на Ф.Х.У. Либра, Полска
датум
релевантен пазар
07.12.2017
дистрибуција на играчки

Концентрација со која Друштвото за инвестиции технологија градежништво трговија и услуги Џ-Џ ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, ќе стекне контрола над Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје
датум
релевантен пазар
27.11.2017
услуги на осигурување

Концентрација со која СловениаБродбендС.а.р.л. (SloveniaBroadbandS.à.r.l.) од Луксембург ќе стекне самостојна контрола над Нова ТВ д.д. (Nova TV d.d.) од Загреб, Република Хрватска и Продукција Плус сторитвеноподјетје д.о.о. (ProdukcijaPlusstoritvenopodjetjed.o.o.), од Љуљана, Република Словениа
датум
релевантен пазар
24.08.2017
Производство и емитување на ТВ каналиприкажани: 1 - 5 од 327  |  следни