Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во управна постапка

 
Концентрација помеѓу „Телемах” д.о.о. Илиџа-Сараево и „АСК” д.о.о. Илиџа-Сараево
датум
релевантен пазар
28.02.2017
дистрибуција на медиумски содржини

Kонцентрација помеѓу Ерсте Кард Клуб доо, со седиште на ул. Прашка бр. 5, 10000 Загреб, ХрватскаиФинансиско друштво за издавање и администрирање на кредитни картички Динерс Клуб Интернационал МАК ДООЕЛ Скопје
датум
релевантен пазар
08.02.2017
издавање и администрирање на кредитни картички

Концентрација со коаја Јунајтед Медиа С.а.р.л. (UnitedMediaS.à.r.l.), Луксембург, г-дин Андреј Илиќ Србија и г-дин Ѓорѓе Трбовиќ Србија, ќе стекнат заедничка контрола врз АЈДИЏЕЈДигитал Холдинг Лимитед (IDJDigital Holding Limited), Малта
датум
релевантен пазар
31.01.2017
издавање на музика, дигитална дистрибуција на аудиовизуелни музички дела и производство и емитување на платена телевизиска содржина

Концентрација помрѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург и Фајт Ченел д.о.о., Хрватска
датум
релевантен пазар
31.01.2017
производство и емитување на платена телевизиска содржина

Концентрација со која ХК Холдингс Цо., Лтд (HK Holdings Co., Ltd), Токио, Јапонија, ќе стекне контрола над Хитачи Коки Ко., Лтд (Hitachi Koki Co., Ltd), Токио, Јапонија, преку купопродажба на акции
датум
релевантен пазар
31.01.2017
трговија со електричен алатприкажани: 1 - 5 од 288  |  следни