Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во прекршочна постапка

 
КЗК против Словениа Бродбенд С.а.р.л, непријавена концентрација
датум
релевантен пазар
07.05.2014

КЗК против УМЛ – Унитед Медиа ЛТД, непријавена концентрација
датум
релевантен пазар
07.05.2014

Лице П.Д. против ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија – злоупотреба на доминантна позиција
датум
релевантен пазар
04.04.2014
Oдржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги

КЗК против Јавното Претпријатие “Комунална хигиена” – Скопје
датум
релевантен пазар
31.03.2014

Јавното претпријатие за комунална дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид - Злоупотреба на доминантна позиција
датум
релевантен пазар
28.11.2013прикажани: 6 - 10 од 25  |  претходни 5 | следни