Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Законодавна рамка / Конкуренција / Насоки и брошури

 
Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации
датум
Правен основ
28.12.2015
Член 17 од Законот за заштита на конкуренцијата („Сл.весник на РМ“ бр. 45/10, 36/11 и 41/14)

Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата
датум
Правен основ
28.12.2015
Глава трета –Концентрации- од од Законот за заштита на конкуренцијата („Сл.весник на РМ“ бр. 45/10, 36/11 и 41/14)

Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација
датум
Правен основ
02.07.2015

Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки
датум
Правен основ
02.01.2015

Насоки за поимот - концентрација
датум
Правен основ
29.03.2012
Член 12 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/2010 и 136/11)прикажани: 6 - 10 од 22  |  претходни 5 | следни