Заштитено внатрешно пријавување – Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Комисијата за заштита на конкуренцијата е назначено лицето:

Маја Стоиманова Ристовска – Раководител на одделение
Комисија за заштита на конкуренцијата
Бул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат)
1000 Скопје, Република Северна Македонија 

телефон:  +389 2 3298 666
e-mail: kzk@kzk.gov.mk