Партнер Лимитед, Гернзи ќе стекне  контрола врз одредени делови од

работењето во областа на природните науки на Бајер Акциенгезелшафт

Германија.